ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

სიახლეები

05 თებერვალი 2019

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრები მშობლებთან

მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მშობლებთან საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრებს განაგრძობს. შეხვედრების მიზანია, ხელი შეუწყოს მშობლისა და შვილის ეფექტურ ინტერაქციას, მათ შორის დამოკიდებულების ახალი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, თანამშრომლური და პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებას, კონფლიქტური სიტუაციების ეფექტურ გადაწყვეტას, მშობლების მიერ ბავშვის არასასურველი ქცევის მოტივების ობიექტურ შეფასებას და დროულ მხარდაჭერას. ტრენინგის თემები მოიცავს: აღზრდის ეფექტურ ტექნიკას, ოჯახის დაცვითი მექანიზმების გაძლიერების და პრობლემების დაძლევის სტრატეგიებს, ოჯახური კონფლიქტების გადაწყვეტას, ბავშვის პოზიტიურ ჩართვას ოჯახურ აქტივობებში, ბავშვის ქცევითი და ემოციური პრობლემების გამოცნობასა და მათი გადაჭრის პრაქტიკულ ხერხებს. ჯგუფში ერთვებიან მშობლები, რომელთა შვილებიც ფსიქოლოგიური ცენტრის მომსახურებით სარგებლობენ.