საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

11.02.2012

50 წარმატებულ მანდატურს სერთიფიკატი გადაეცა

 თბილისის 50 მანდატურს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს გადამზადება, სერტიფიკატები გადაეცათ.

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებმა გადამზადების კურსები შსს აკადემიაში გაიარეს. გადამზადება შემდეგ კურსებზე მიმდინარეობდა:
ფსიქოლოგიური ასპექტები;
სამართალდარღვევებზე რეაგირების წესები;
პროფესიული ეთიკა და აკადემიური წერა;
ინგლისური ენა და კომპიუტერული პროგრამირება.

ეს კურსები მანდატურებს დაეხმარებათ მათი საქმიანობა უფრო ეფექტური გახადონ, სწორი კვალიფიკაცია მისცენ საქმიანობისას გამოვლენილ სამართალდარღვევებს და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ მათზე.

ჩატარებული კვლევებისა და სტატისტკური მონაცემების მიხედვით (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სტატისტიკურ-ანალიტიკური დეპარტამენტი), მანდატურის ინსტიტუტის დანერგვის შემდეგ სკოლებში გაუმჯობესდა სასწავლო გარემო და შემცირდა ძალადობის ფაქტები, კერძოდ:
95%-ით შემცირდა მოსწავლეების დაგვიანების ფაქტები;
80%-ით შემცირდა მოსწავლეების სკოლიდან გაპარვის ფაქტები;
95%-ით აღმოიფხვრა მოსწავლეთა მხრიდან ფულის გამოძალვის ფაქტები;
95%-ით შემცირდა მოსწავლეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები;
95%-ით შემცირდა საჯარო სკოლებში ვანდალიზმის (სასკოლო ქონების დაზიანების) ფაქტები;. პრაქტიკულად მოისპო სკოლებში თამბაქოს მოხმარების ფაქტები

2010 წელს საჯარო სკოლებში სკოლის მანდატურის ინსტიტუტის იმპლემენტაცია წარმატებით განხორციელდა. სკოლის მანდატურები აქტიურად ჩაერთვნენ სასკოლო ცხოვრებაში, დაუმეგობრდნენ მოსწავლეებს, ისინი მასწავლებლებსა და სკოლის ადმინისტრაციას წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაშიც ეხმარებიან.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)