საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

24.04.2015

მანდატურის სამსახურმა ხუთი წლის იუბილე აღნიშნა.

მანდატურის სამსახურმა ხუთი წლის იუბილე აღნიშნა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 5 წლის იუბილე აღინიშნა, სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ მეიფარიანმა განვლილი პერიოდი შეაჯამა.

ღონისძიების ფარგლებში, თამარ სანიკიძემ და ვახტანგ მეიფარიანმა იმ მანდატურებს, რომელთაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი სიგელები გადასცეს.

ბოლო ორი წლის მანძილზე მანდატურის სამსახურმა მნიშვნელოვანი თვისობრივი და შინაარსობრივი ცვლილება განიცადა და ჩამოყალიბდა როგორც უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ინსტიტუცია, რომელიც სკოლას კომპლექსურ მომსახურებას სთავაზობს მანდატურის, ფსიქოლოგიური ცენტრებისა და სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სახით.

მნიშვნელოვანად შეიცვალა მანდატურის ფუნქცია და დღეს იგი ორიენტირებულია მოსწავლის/სტუდენტის, საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციისა და პედაგოგის უსაფრთხოებაზე, დანაშაულის პრევენციაზე. შედეგად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა მანდატურის სამსახურის მიმართ საზოგადოების ნდობა, გასულ წელთან შედარებით 21% შემცირდა საჯარო სკოლაში მომხდარი დანაშაულის რიცხვი.

მანდატურები მუდმივად ეცნობიან საერთაშორისო გამოცდილებას და ადგილობრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით, იმაღლებენ კვალიფიკაციას, ხდება მათი გეგმაზომიერი გადამზადება ახალი პროგრამების ფარგლებში. ამ ეტაპზე მანდატურის სამსახურის მოქმედების არეალი საქართველოს ტერიტორიის 401 საჯარო და სამ კერძო სკოლაზე, ორ პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უნივერსიტეტზე ვრცელდება თუმცა, დიდია მოთხოვნა იმ სკოლებიდანაც, სადაც მანდატურის სამსახური ჯერ კიდევ არ არის.

მანდატურის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა UNICEF, USAID, PH International და NASRO. ეს თანამშრომლობა ეფექტურს ხდის საქმიანობას. მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაღრმავდება.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)