საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

25.09.2015

გრძელდება მანდატურთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

გრძელდება მანდატურთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, კონკურსის წესით შერჩეულმა პირებმა წარმატებით გაიარეს მანდატურთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა. 
ამჟამად ისინი გადიან ფსიქოლოგიური მომზადების სპეციალურ კურსს, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა თემებს, კერძოდ: კომუნიკაცია, კონფლიქტი და მედიაცია, ბავშვთა ასაკობრივი თავისებურებები, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სტრესი, ტრავმა, ძალადობა, ბავშვთა დაცვის რეფერირების (მიმართვიანობის) პროცედურები საქართველოში

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, კონკურსის წესით შერჩეულმა პირებმა წარმატებით გაიარეს მანდატურთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა. 

ამჟამად ისინი გადიან ფსიქოლოგიური მომზადების სპეციალურ კურსს, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა თემებს, კერძოდ: კომუნიკაცია, კონფლიქტი და მედიაცია, ბავშვთა ასაკობრივი თავისებურებები, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სტრესი, ტრავმა, ძალადობა, ბავშვთა დაცვის რეფერირების (მიმართვიანობის) პროცედურები საქართველოში.

აღნიშნული კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ ისინი დასაქმდებიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატურებად.

შეგახსენებთ, რომ მანდატურის სამსახური განვითარების გეგმის მიხედვით ფართოვდება და სთავაზობს მომსახურებას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.

2015-2016 სასწავლო წელს მანდატურის სამსახური წარმოდგენილი იქნება 3 რეგიონის სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტში.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)