საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

20.05.2016

რუსთავში ფსიქოლოგიური ცენტრი გაიხსნა

რუსთავში ფსიქოლოგიური ცენტრი გაიხსნა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ რუსთავში ფსიქოლოგიური ცენტრი გახსნა და საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროს ვახტანგ მეიფარიანთან ერთად, მადლობის სიგელებით დააჯილდოვა ფსიქოლოგიური სამმართველოს წარჩინებული ფსიქოლოგები და რუსთავის საჯარო სკოლების მანდატურები.

მნიშვნელოვანია, რომ რუსთავი მეშვიდე ქალაქია, სადაც ფსიქოლოგიური ცენტრი გაიხსნა. ცენტრის ფსიქოლოგები უფასო ფსიქო-სოციალურ მომსახურებას გაუწევენ როგორც მოსწავლეებს, ასევე მშობლებს, როგორც ინდივიდუალურად ასევე ჯგუფურად. მსგავსი ცენტრები უკვე აქტიურად მუშაობს როგორც თბილისში, ასევე გორში, ქუთაისში, თელავში, ფოთსა და ბათუმში.

ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი 6-დან 18 წლამდე ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვებს, მოზარდებსა და მათ ოჯახებს უფასო, კვალიფიციურ, ფსიქო-სოციალურ მომსახურებას სთავაზობს.

ფსიქოლოგიური ცენტრი წარმოადგენს მულტიდისციპლინარულ გუნდს, რომელშიც დასაქმებულნი არიან კონკურსის შედეგად შერჩეული მაღალკვალიფიციური ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები და ბავშვთა ფსიქიატრები.

ფსიქო-სოცილაური მომსახურების გაწევა მოიცავს რამდენიმე მიმართელებით მუშაობას: ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის მიერ ფსიქიკური, ქცევითი და ემოციური პრობლემის იდენტიფიკაციას, ფსიქო-კორექციას, ფსიქოთერაპიას და პარალელურად სოციალური მუშაკის მიერ გარე ფაქტორების დადგენას და მოგვარებას.

ცენტრში მოსწავლეთა გადმომისამართება სკოლის ადმინისტრაციის, მანდატურისა და მასწავლებლის მიერ მშობლის თანხმობით შევსებული რეფერალის საფუძველზე ხდება თუმცა, ცენტრებში მომართვიანობა თვითდინებითაც შეიძლება გახორციელდეს.

 

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)