საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

27.11.2018

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრები მშობლებთან

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრები მშობლებთან

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ახორციელებს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრებს მშობლებთან. შეხვედრების მიზანია, ხელი შეუწყოს მშობლის და შვილის ეფექტურ ინტერაქციას, მათ შორის თანამშრომლური და პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებას. მშობლები სწავლობენ აღზრდის ეფექტურ ტექნიკებს, ოჯახის დაცვითი მექანიზმების გაძლიერებას და პრობლემების დაძლევის სტრატეგიებს, ოჯახური კონფლიქტების გადაწყვეტას, ბავშვის პოზიტიურ ჩართვას ოჯახურ აქტივობებში, მშობლის მიერ ბავშვის ქცევის მართვის ჩვევების გაუმჯობესებას, ბავშვის ქცევითი და ემოციური პრობლემების გამოცნობასა და მათი გადაჭრის პრაქტიკულ ხერხებს.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)