საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

20.12.2018

ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია

ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ახორციელებს პროგრამას “ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია“.

N 130-ე საჯარო სკოლაში ჩატარდა მიმდინარე წლის ბოლო ტრენინგი, სადაც სამიზნე ჯგუფს სკოლის მასწავლებლები და ფსიქოლოგები წარმოადგენდნენ. ტრენინგის მიზანია ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის პრევენცია, ამოცნობა და მასზე ეფექტური რეაგირება, ასევე, პრობლემის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, ბავშვსა და მოზარდთან თერაპიული მუშაობის, რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. პროგრამა მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა:

✓ კომუნიკაციის ფსიქოლოგია;

✓ სასკოლო ასაკის ბავშვებისა და მოზარდებისთვის დამახასიათებელი ქცევითი და ემოციური პრობლემები და მათზე რეაგირების ეფექტური სტრატეგიები;

✓ ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების საბაზისო ნიშნები;

✓ დევიაციურ/დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა, ჩამოყალიბების საფრთხე

და პრევენცია;

✓ ძალადობრივი ქცევის ამოცნობა, რეაგირება და პრევენცია.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)