საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

25.01.2019

"უსაფრთხო სკოლის" პროექტის პრეზენტაცია

"უსაფრთხო სკოლის" პროექტის პრეზენტაცია

განათლების რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა, მინისტრის მოადგილე ნათია ზედგინიძესა და საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროს გელა გელაძესთან ერთად, საზოგადოებას „უსაფრთხო სკოლის“ პროექტი წარუდგინა.

სკოლებში თვისებრივად ახალი ტიპის მანდატურის სამსახური - უფრო მეტად ზრუნვასა და პრევენციაზე ორიენტირებული ინსტიტუტი ყალიბდება, იზრდება მისი ხელმისაწვდომობა და ხარისხი.

მანდატურის სამსახურის რეფორმის ფარგლებში:

● მანდატურთა მოტივაციის გაზრდის მიზნით, მათი ანაზღაურება მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 200 ლარით გაიზარდა;

●შემუშავდა „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები“ – პირველი დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს მანდატურის სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობის მექანიზმებს;

● ძლიერდება მანდატურის სამსახურში არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები;

● შეიქმნება მანდატურის სამსახურის 8 რეგიონული ცენტრი;

● 2019 წლის სექტემბრამდე, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ყველა პირი სრულად აღიჭურვება მეტალო-დეტექტორებით;

● დაგეგმილია ახალი ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების გახსნა სამცხე-ჯავახეთსა და სამეგრელოში;

● 2019-2020 წლებში, მანდატურის სამსახური წარმოდგენილი იქნება დამატებით 260 საჯარო სკოლაში;

● 2021 წლის ბოლომდე, შსს-ს აკადემიაში გადამზადდება 1300 მოქმედი მანდატური.

#განათლებისრეფორმა #განათლება2019

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)