საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

05.02.2019

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრები მშობლებთან

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრები მშობლებთან

მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მშობლებთან საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრებს განაგრძობს. შეხვედრების მიზანია, ხელი შეუწყოს მშობლისა და შვილის ეფექტურ ინტერაქციას, მათ შორის დამოკიდებულების ახალი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, თანამშრომლური და პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებას, კონფლიქტური სიტუაციების ეფექტურ გადაწყვეტას, მშობლების მიერ ბავშვის არასასურველი ქცევის მოტივების ობიექტურ შეფასებას და დროულ მხარდაჭერას. ტრენინგის თემები მოიცავს: აღზრდის ეფექტურ ტექნიკას, ოჯახის დაცვითი მექანიზმების გაძლიერების და პრობლემების დაძლევის სტრატეგიებს, ოჯახური კონფლიქტების გადაწყვეტას, ბავშვის პოზიტიურ ჩართვას ოჯახურ აქტივობებში, ბავშვის ქცევითი და ემოციური პრობლემების გამოცნობასა და მათი გადაჭრის პრაქტიკულ ხერხებს. ჯგუფში ერთვებიან მშობლები, რომელთა შვილებიც ფსიქოლოგიური ცენტრის მომსახურებით სარგებლობენ.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)