საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

30.12.2019

ტრენინგი - ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია

ტრენინგი - ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის თანამშრომლებმა თბილისის 85-ე და 141-ე საჯარო სკოლების პედაგოგებს მოსწავლეებში „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობისა და პრევენციის თემაზე“ ტრენინგი ჩაუტარეს.

ტრენინგის მიზანია ბავშვებსა და მოზარდებში ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის თავისებურებების გაცნობა, მათზე ეფექტური რეაგირების უნარების გამომუშავება, პრევენცია და პრობლემის გაჩენის რისკის მინიმუმამდე შემცირება. ასევე, პრობლემის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, თერაპიული მუშაობის, რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.  

ტრენინგის დროს დეტალურად განიხილავენ სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის დამახასიათებელ ქცევით და ემოციურ პრობლემებს და მათზე რეაგირების ეფექტურ სტრატეგიებს; ძალადობრივი/დესტრუქციული ქცევის ჩამოყალიბების საფრთხეს, მათ ამოცნობას, რეაგირებას და პრევენციას; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის საბაზისო ნიშნებს. 

მსგავსი ტრენინგი მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრმა უკვე 70-ზე მეტ საჯარო სკოლაში ჩაატარა.  

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)