საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

09.03.2020

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა, ადამიანის უფლებათა თემაზე, ტრენერთა ტრენინგი გაიარეს

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა, ადამიანის უფლებათა თემაზე, ტრენერთა ტრენინგი გაიარეს

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურისა და ევროპის საბჭოს პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა სასწავლო პროგრამა შეიქმნა. აღნიშნული პროგრამის მიზანია ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებებისა და არადისკრიმინაციული მიდგომების შესახებ, ასევე,  წამოჭრილი პრობლემის მოგვარების გზების მოძიებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

სასწავლო პროგრამის მიხედვით, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, ბორჯომში, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 20 თანამშრომლის მონაწილეობით, ტრენერთა ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგი გადამზადებულ ტრენერებს: მანდატურებს, ფსიქოლოგებსა და სოციალურ მუშაკებს შესაძლებლობას მისცემს, ეფექტურად წარმართონ ადამიანის უფლებათა სწავლების პროცესი კოლეგებთან და მოსწავლეებთან, რათა მათ შეძლონ ამ მიმართულებით საგანმანათლებლო კამპანიებისა და სხვა პრევენციული ღონისძიებების წარმატები დაგეგმვა და განხორციელება. ეს, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს სასკოლო გარემოში ადამიანის უფლებათა პატივისცემის კულტურის დამკვიდრებას.

ტრენინგზე ყურადღება გამახვილდა ისეთ თემებზე, როგორიცაა: ადამიანის ზოგადი უფლებები, სტერეოტიპები და დისკრიმინაცია, ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება, ბულინგი, კიბერბულინგი და სიძულვილის ენა ონლაინ-სივრცეში, შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების უფლებები.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)