საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

22.05.2020

მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა ევროპის საბჭოს ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა

მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა ევროპის საბჭოს ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 20-მა თანამშრომელმა: მანდატურებმა, ფსიქოლოგებმა და სოციალურმა მუშაკებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროპის საბჭოს  ტრენინგში - „ადამიანის უფლებების სწავლება არაფორმალური განათლების გზით“.

ტრენინგზე განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: ადამიანის უფლებათა სწავლება - მიდგომები და ღირებულებები; ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საგანამნათლებლო სესიის წარმართვა ახალგაზრდებთან და ბავშვებთან. ტრენინგის მონაწილეები ასევე გაეცნენ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სწავლების სახელმძღვანელოებს: „კომპასი“ და „კომპასიტო.“ 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპის საბჭოსთან, პროექტის დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში ფარგლებში. მანდატურის სამსახურის 20-მა თანამშრომელმა უკვე გაიარა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით შექმნილი ადამიანის უფლებათა სასწავლო პროგრამა და ტრენერთა ტრენინგი, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემსეფექტურად წარმართონ ადამიანის უფლებათა სწავლების პროცესი კოლეგებთან და მოსწავლეებთან, წარმატებით დაგეგმონ და განახორციელონ საგანმანათლებლო კამპანიები და სხვა პრევენციული ღონისძიებები.  

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)