საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

09.09.2021

მანდატურებმა გადამზადების დისტანციური კურსი გაიარეს

მანდატურებმა გადამზადების დისტანციური კურსი გაიარეს

საგანმანათლებლი დაწესებულების მანდატურებმა გადამზადების სპეციალური დისტანციური კურსი გაიარეს. ელექტრონული სატრენინგო პორტალით, ამჯერად 425 მოქმედი მანდატური გადამზადდა.

მანდატურებმა ბავშვისა და მოზარდის განვითარების ფსიქოლოგიური ასპექტები, კონფლიქტების მართვის, პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმები, შშმ პირებთან კომუნიკაციის თავისებურებები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები განახლებული სასწავლო მოდულების მიხედვით შეისწავლეს.

კურსის დასრულების შემდგომ, მანდატურებმა შსს აკადემიაში ტესტირება წარმატებით გაიარეს.

გადამზადების დისტანციური კურსი, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურისა და შსს აკადემიის მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, 2019 წელს შეიქმნა. აღნიშნული სატრენინგო-სასწავლო პორტალის მეშვეობით, უკვე გადამზადდა ყველა მოქმედი მანდატური.  

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)