საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

15.12.2021

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრმა, მოზარდებში ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის საკითხებზე, საპილოტე სკოლების პედაგოგები გადაამზადა

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრმა, მოზარდებში ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის საკითხებზე, საპილოტე სკოლების პედაგოგები გადაამზადა

სკოლის მოსწავლეთა შორის ნივთიერებების ავადმოხმარების შემთხვევათა შემცირებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის პროგრამის განხორციელებას საქართველოს 11  საპილოტე საჯარო სკოლაში აქტიურად აგრძელებს.

სკოლის პერსონალისა და მოსწავლეებისთვის მისაწოდებელი ნივთიერებების ავადმოხმარების პრევენციის პროგრამის და მოსწავლეთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნილი ტრენინგ-მოდულების მეშვეობით, ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ტრენერებმა საპილოტე სკოლების პედაგოგები გადაამზადეს.

ტრენინგების მიზანია ნივთიერებათა ავადმოხმარებასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების ცოდნა და მათი მინიმუმამდე დაყვანა, პრევენცია და მოზარდებში დამცავი ფაქტორების გაძლიერება.   

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)