საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

22.06.2022

მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრმა შიდაპროფესიული სუპერვიზია დანერგა

მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრმა შიდაპროფესიული სუპერვიზია დანერგა

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი მიმართულების - პროფესიული მენტორობის/პროფესიული ზედამხედველობის შიდაუწყებრივი კომპონენტის დანერგვა დაიწყო.

შიდაპროფესიული სუპერვიზია სპეციალისტთა მიერ მომსახურების მიმღებთა საჭიროებების დადგენის პროცესის,  აღნიშნულ საჭიროებებზე ორიენტირებული ფსიქოსოციალური მომსახურების მიწოდების,  ერთიანი პრაქტიკის დანეგვისა და საქმისწარმოების სისტემის დახვეწისთვის უმნიშვნელოვანეს რგოლს წარმოადგენს. ამასთან ერთად, 2018 წლიდან, ცენტრში პროფესიული ზედამხედველობის გარე კომპონენტი ფუნცინირებს.  

პროფესიული ზედამხედველობის შიდაუწყებრივი კომპონენტი უზრუნველყოფს თანამშრომელთა მხარდაჭერას, მათი პროფესიული გადაწვის პრევენციას, მოსწავლეთათვის ფსიქოსოციალური მომსახურების მიწოდების ერთიანი პრაქტიკის დანერგვაში ხელშეწყობასა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)