საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

28.06.2022

მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლებში სოციალური მუშაკების საქმიანობის შედეგებს გაეცნო

მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლებში სოციალური მუშაკების საქმიანობის შედეგებს გაეცნო

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე ნინო შატბერაშვილი კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების საჯარო სკოლებში სოციალური მუშაკების საქმიანობის შედეგებს გაეცნო.

შეხვედრაზე 2021-2022 სასწავლო წელს სოციალური მუშაკების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები შეაჯამეს და მომდევნო სასწავლო წლის სამუშაო გეგმა დასახეს. პრეზენტაციას რესურსცენტრების ხელმძღვანელები და სკოლის დირექტორებიც ესწრებოდნენ.

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი, სოციალური მუშაობის კომპონენტით, სამცხე-ჯავახეთისა და კახეთის რეგიონებში ახალციხის, თელავისა და გურჯაანის უკვე რამდენიმე საჯარო  სკოლაშია წარმოდგენილი. ამ სკოლებში, 2021-2022 სასწავლო წლის განმავლობაში, ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის სოციალური მუშაკების მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა მრავალფეროვანი ღონისძიებები, მათ შორის:

 

  

ჩატარდა გაცნობითი შეხვედრები სკოლის ადმინისტრაციასთან, მოსწავლეებთან და მათ მშობლებთან სოციალური მუშაკის როლისა და ფუნქციების შესახებ;

ფოკუსჯგუფების მეშვეობით, რომელშიც მოსწავლეები, მშობლები და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები შედიოდნენ, გამოიკვეთა სკოლის საჭიროებები;

გაიმართა შეხვედრები სხვადასხვა კლასების მოსწავლეებთან ადამიანის უფლებების, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების, ემპათიის, კომუნიკაციის, ასერტული ქცევის, ბრაზის მართვის, წესებისა და ფასეულობების მნიშვნელობის, ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ;

ჩატარდა ჯგუფური საკლასო და სპორტული აქტივობები მეგობრული გარემოს ფორმირების მიზნით;

გაიმართა შეხვედრები მშობლებთან აღზრდის სტილისა და პოზიტიური მშობლობის, მოზარდობის ასაკის, დასჯა-წახალისების მეთოდების, მოსწავლეებში ეკრანდამოკიდებულების და ნივთიერებათა ავადმოხმარების, ასევე, გაცდენების პრევენციის საკითხებზე;

ჩატარდა ტრენინგები და შეხვედრები პედაგოგებთან ქცევითი და ემოციური სირთულეების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობის, სწორი კომუნიკაციის, დესტრუქციული ქცევის ამოცნობის, ბულინგის პრევენციის, სსსმ და შშმ მოსწავლეებთან მუშაობის და სხვა საკითხების შესახებ. მასწავლებლები ასევე გაეცნენ LSCI - კრიზისული ინტერვენცია ცხოვრებისეულ კონტექსტში მეთოდს, კრიზისული სიტუაციების მართვის პროტოკოლს და აღდგენით ურთიერთობებს.

ოწყვლადობის ინსტრუმენტით გამოვლენილი მოსწავლეებთან, სარისკო ქცევის პრევენციის მიზნით, ასევე, ცალკეული საჭიროებიდან გამომდინარე, განხორციელდა ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები;

სხვადასხვა საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებით აღინიშნა საერთაშორისო დღეები, მათ შორის: განათლების საერთაშორისო დღე, სოციალური სამართლიანობის დღე, შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე, დაუნის სინდრომის დღე, აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე.

  

 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის სოციალური მუშაკები აგრძელებენ აქტიურ მუშაობას სკოლებში გამოკვეთილ საჭიროებებზე და მომავალი სასწავლო წლისთვის შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვას.   


როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)