საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

13.09.2022

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სოციალურმა მუშაკებმა ტრენერთა ტრენინგი გაიარეს

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სოციალურმა მუშაკებმა ტრენერთა ტრენინგი გაიარეს

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის თბილისის, აჭარის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონების 15 სოციალურმა მუშაკმა საჯარო სკოლებში სარისკო ქცევების პრევენციის პროგრამით გადამზადების კურსი - ტრენერთა ტრენინგი გაიარა.

პროგრამა - EUDAP/ „ცოცხალი შესრულებით“/ „ფონოგრამის გარეშე“ წარმოადგენს 11-14 წლის მოზარდებისთვის, სკოლის ფარგლებში განსახორციელებლად განკუთვნილ სარისკო ქცევების პრევენციის სასკოლო პროგრამას, რომელიც ეფუძნება ყოვლისმომცველი სოციალური გავლენის მიდგომას. მისი შემუშავება, დანერგვა და აკრედიტება კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდა. პროგრამა წარმოდგენილია 12 გაკვეთილის სახით, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელია განხორციელდეს სოციალური გავლენა, მოსწავლეთათვის ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და ეფექტიანი სოციალური ცხოვრებისთვის სარისკო ქცევების პრევენცია.

ტრენინგი გაიმართა ფონდის „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი“ და ორგანიზაცია ,,ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის'' მიერ.

EUDAP-ის პროგრამის პილოტირება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მიერ 2012 წლიდან ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პროგრამის თარგმნა, ადაპტაციაა და დანერგვა თბილისის საპილოტე საჯარო და კერძო სკოლებში.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)