საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

18.08.2023

მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებსა და ინკლუზიური განათლების გერმანელ სპეციალისტს შორის სამუშაო შეხვედრა შედგა

მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებსა და ინკლუზიური განათლების გერმანელ სპეციალისტს შორის სამუშაო შეხვედრა შედგა

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ინიციატივითა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ((UNICEF) მხარდაჭერით, ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სისტემის რეფორმირების პროცესში ჩართულ თანამშრომლებსა და სოციალურ მუშაობასა და ინკლუზიურ განათლებაში ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების მხარდამჭერ გერმანელ სპეციალისტს, პროფესორ სიმონე ველშეს შორის სამუშაო შეხვედრა შედგა.

ონლაინ ფორმატით გამართულ შეხვედრაზე პროფესორმა სიმონე ველშემ ქართველ კოლეგებს ურთიერთობაზე დაფუძნებული თამაშის კონცეფცია გააცნო. აღნიშნული მიდგომა, უკვე რამდენიმე წელია, წარმატებით გამოიყენება ფრაიბურგში. ის ხელს უწყობს ბავშვებში თვითშემეცნებისა და სოციალური უნარების გაძლიერებას.

შეხვედრა გაიმართა პროექტის „სკოლის უსაფრთხოებისა და ინკლუზიის გაძლიერება ფარგლებში

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)