საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

25.08.2023

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურში კონსულტირების უნარ-ჩვევების საკითხებზე ტრენინგი ჩატარდა

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურში კონსულტირების უნარ-ჩვევების საკითხებზე ტრენინგი ჩატარდა

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურმა, ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სისტემის რეფორმირების პროცესში ჩართული სოციალური მუშაკების, რესურს-სკოლების პედაგოგებისა და ქცევის კონსულტანტებისთვის, კონსულტირების უნარ-ჩევების გაძლიერების მიზნით, ტრენინგი ჩაატარა.

ტრენინგზე განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა: კონსულტანტის როლი და ფუნქციები; კონსულტირების ფორმები და მეთოდები; კომუნიკაციის პროცესის ძირითადი საფეხურები; კომუნიკაციის როლი კონსულტირებაში და კომუნიკაციის ტექნიკები; არავერბალური კომუნიკაციის ფორმები, სიგნალები, მათი მნიშვნელობა და მართვის ხერხები; საკუთარი საკომუნიკაციო სტილის მართვის ხერხები; ქოუჩინგის მიდგომა - ამოსავალი პრინციპები და საბაზო მიდგომები; ქოუჩინგის ტექნიკები და მეთოდები; კონსულტირების პროცესის მართვა და შეფასება.

ტრენინგი ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით, პროექტის სკოლის უსაფრთხოებისა და ინკლუზიის გაძლიერება ფარგლებში.  

 

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)