საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

18.03.2024

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებმა გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ტრენერთა ტრენინგი გაიარეს

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებმა გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ტრენერთა ტრენინგი გაიარეს

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის დაგეგმარებისა და ანალიზის სამმართველოს თბილისისა და რეგიონების 26 მანდატურმა გენდერული ნიშნით ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ტრენერთა ტრენინგი გაიარა.

ტრენინგის მონაწილეებმა განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა: გენდერული როლები და სტერეოტიპები; გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებები; ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის განვითარების ძირითადი ეტაპები და აღნიშნული სფეროს  მარეგულირებელი ძირითადი საერთაშორისო და რეგიონული ინსტრუმენტები; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და CEDAW კომიტეტის სტანდარტები და პრეცედენტული გადაწყვეტილებები; ძალადობის ფორმები და მათი იდენტიფიცირების სირთულეები; ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმები; ძალადობაგამოვლილი პირებისათვის გათვალისწინებული სერვისები; ოჯახში ძალადობის ფსიქოლოგიური ასპექტები; ოჯახში ძალადობის თავისებურებები, ციკლი და დინამიკა; ბავშვზე ოჯახში ძალადობის ფორმები, რისკ-ფაქტორები და შედეგები; მსხვერპლის იდენტიფიცირება - საფრთხის სიგნალები; ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და შემსწრე ბავშვების ფსიქოლოგიური თავისებურებები და რეაქციები; ეფექტიანი კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები და სხვა.

ტრენინგი გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში - „ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად“, რომელსაც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ახორციელებს.

ტრენერთა ტრენინგს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კონსულტანტები უძღვებოდნენ.

 

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)