ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

საკადრო უზრუნველყოფა

თანამშრომელთა რიცხოვნობა გენდერულ ჭრილში

ვახტანგ მეიფარიანი - სამსახურის უფროსი

გიორგი კილაძე - სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ლევან ზარდალიშვილი - სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონსტანტინე ანჯაფარიძე - სამსახურის უფროსის მოადგილე

ნუგზარ მამულაშვილი - სამსახურის უფროსის მოადგილე

ლაშა კვირიკაშვილი - საფინანსო სამმართველოს უფროსი

შორენა ზედგინიძე - ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი

ნიკოლოზ წოწონავა - დაგეგმარებისა  და ანალიზის სამმართველოს უფროსი

ზაზა მეტრეველი - მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი

თეონა ჩიტიაშვილი - ფსიქოლოგიური მომსახურეობის ცენტრის (სამმართველოს) უფროსი